Minska riskerna för smittspridning

Uppdaterad information 2020-09-06

Till utövare, föräldrar och besökare

Med anledning av de rekommendationer som Folkhälsomyndighetens presenterat så vill vi vädja till alla våra utövare, anhöriga och besökare att förhålla sig till följande viktiga punkter.

Personligt ansvar

Rekommendationerna lägger mycket stor Continue reading

Läs mer ...

Ultra Camp

Varmt välkommen till Skellefteå och Ultra Camp! För dig som passerat ungdomsåren men fortfarande vill ha kul och utvecklas.

Läs mer ...